Yönetim Danışmanlığının Kazandırdıkları

Yönetim Danışmanlığı Nasıl yapılıyor Faydaları nelerdir?
 
Neden Danışman Kullanılır?

ü  Analitik özellikler (üstten ve geniş açıdan bakma)
ü  Tarafsız dış görüş (işletme körlüğü)
ü  Yoğunlaştırılmış dikkat
ü  Geniş tecrübe
ü  Yenilik ve değişimin yönetilmesi
ü  Maliyet/fayda faktörlerinin projede hassas projeksiyonu
 
Ne Zaman Danışman Kullanılır?
ü  Gelişmelere Ayak Uydurmak-Büyüme-Gelişme Problemleri
ü  Şirketin Tümüne Veya Bir Kısmına Yeni Ve Bağımsız Bakış – Düzeltme Problemleri
ü  Özel Bir Konuda Tavsiye – Yaratıcılık Problemi
 
KADEM  Nasıl Danışmanlık Hizmeti veriyor?
Tüm eğitim ve danışmanlıklar Kuruluşun merkezinde onaylanmış uzmanlarca verilir. Danışmanlık esnasında uzmanlar firmanın yönetici ve çalışanları ile birlikte çalışırlar. Danışmanlıkta amaç kuruluşun problemlerinin tespiti, çözülmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine önderlik etmek, yol göstermek ve yardımcı olmaktır.
 
Yönetim Danışmanlığı Hizmetinin Aşamaları Nelerdir?
1-    Başlangıç:
ü  Kuruluş Temsilcisi İle İlk Temas
ü  Başlangıçta Problemlerin Tespiti
ü  Hizmet Planlaması
ü  Hizmet Teklifinin Sunulması
ü  Danışmanlık Sözleşmesi
2-    Tespit:
ü  İyileştirme Konularını Bulmak
ü  Problemlerin Analiz Ve Sentezi
ü  Problem Detaylarının İncelenmesi
3-    Faaliyet Planlama:
ü  Çözümlerin Geliştirilmesi
ü  Alternatif Çözümlerin Değerlendirilmesi
ü  Teklifin Sunulması
ü  Uygulamanın Planlanması
4-    Uygulama:
ü  Uygulamada Yardımcı Olunması
ü  Çözüm Ortaklığı
ü  Teklifin Gözden Geçirilmesi
ü  Eğitim
 
5-    Sonuç:
ü  Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
ü  Sonuç Raporu
ü  Taahhütlerin Tamamlanması
ü  Takip Planlaması
ü  Geri Çekilme ve Danışmanlığın Sonlandırılması.
 
 
Yönetim Danışmanlığında Uyguladığımız Bazı Faaliyetler:
1.         Entegre Sistem Uygulaması
2.         Her ay toplantı
3.         Her ay Eğitim
4.         Swot Analizi
5.         Her üç ayda bir Sistem performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
6.         Her üç ayda bir yönetime rapor verilmesi
7.         Her aylık toplantıda tespit edilen eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için DÜZELTİCİ FAALİYET  yapılması
8.         Maliyet analizlerinin yapılması.
9.         Kritik Stok seviyelerinin belirlenmesi.
10.      Mali gelir-gider dengesinin kurulması ve aylık takibi.
11.      Ürün ağaçlarının hazırlanması.
12.      MRP-ERP Sistemlerinin kurulması.
 
Yönetim Danışmanlığının Kazandırdıkları
1.    Siparişteki gecikmeler önlenir.
2.    Satın alma kayıpları azaltılır.
3.    Üretim kayıpları azaltılır.
4.    İşgücü, malzeme, zaman ve para tasarrufu sağlanır.
5.    İletişim aksaklıkları önlenir.
6.    Müşteri memnuniyeti ve satışlarda artış sağlanır.
7.    Finans hareketleri daha sağlıklı hâle gelir.
8.    İş akışı hızlanır.
9.    Yeni ürün geliştirmeye yardımcı olur.
10.Etkili bir işletme yönetimi sağlanır.
11.Çalışma ortamı iyileştirilir.
12.Rakip firmalara üstünlük sağlanır.
 
Yukarıdakilerle birlikte sistem bir bütün olarak düşünüldüğünde maddî kazançların yanında, kuruluşunuz profesyonel yönetim anlayışı kazanacak ve bir  “marka” olacaktır.
 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA FAYDA SAĞLAYAN  FAALİYETLERİMİZ :
 
Ú  Üretim Planlaması yapılır, Siparişlerin Takibi ve Zamanı Etkili Kullanma, Veri Toplanır ve İlgili birimlere Raporlama yapılarak hatalar giderilir.
Ú  Beklenmedik durum planı hazırlanır,  imalat yapılabilirliği, Üretim ve Tasarımda FMEA Uygulanır Hatalar analiz edilir giderilir.
Ú  Toplantı Yönetimi ve Problemlerin Görüşülmesi ile Kurumsal Kültür Oluşturulur.
Ú  Kuruluş İçi İletişim Teknikleri eğitimleri verilerek İletişim kanallarının arttırılır.
Ú  Hedeflerle Kuruluş Yönetimi sağlanır
Ú  Toplam Kalite Yönetimi UygulamalarıKontrol planı, Önleyici bakım, üretim programlamasında geri besleme, Düzeltici Faaliyetler ile Kayıtlar Tutulur,  Veriler Analiz edilir.
Ú  Çalışan Ve Müşteri Memnuniyeti Anketleri Yapılarak, Düzeltici Faaliyetler ve İstatistik Uygulamaları ile Memnuniyet kültürü arttırılır.
Ú  İç Tetkiklerle ,Tetkik Kültürü oluşturulur.
Ú  Ürünler, Prosesler ve Entegre Yönetim Sistemi İle İlgili Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerle Sistem Anlayışı geliştirilir.
Ú  Ölçüm sistemi analizi, Kalite Kontrol sisteminin iyileştirilmesi, laboratuar şartlarının oluşturulması, Kalibrasyon,Tasarım ve AR-Ge Uygulamaları ile kuruluşun gelişimi hızlandırılır.
Ú  Performans Raporu Hazırlama Ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yapılması ile Kurum Kültürü oluşturulmasına katkı sağlanır.
Ú  Tüm proseslerin analizi, Proseslerin iyileştirilmesi, Bilgisayar düzenlemeleri, MRP-ERP sistemi ile ilgili çalışmalar sayesinde Kuruluşun Bilgisayar ortamında yönetilmesi sağlanır.
Ú  Etkili Denetleme Ve Kontrol Mekanizmasının oluşturularak İÇ DENETİM sistemi kurulur.
Ú  Çalışma Ortamı İyileştirilir, Fiziksel ve Psikolojik iyileşme  ve Motivasyon sağlanır.