Performans Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

2.5 - PÖD   PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      :Performans Ölçme Ve Değerlendirme Eğitimi
Eğitimin Süresi :1 Gün
Eğitimin Hedefi : Kuruluşlarda Performans Ölçme Ve DeğerlendirmeÇalışmaları İle İlgili katılımcılara Bilgi Verilmesi
Eğitim Programının Kapsamı

Ø   İş Analizleri

Ø   Kapasite Planları
Ø   Üretim Planlama ve Kontrol
Ø   Üretim Planlama Stratejileri
Ø   Üretimde Kaynak Planlaması
Ø   Verimlilik
Ø   Verimliliğin kâra etkisi
Ø   Verimliliğin ölçülmesi
Ø   Performans Ölçme Yöntemleri
Ø   Performans Değerlendirme Yöntemleri
Ø   Ücret Yönetimi
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış