Aile Şirketi Danışmanlığı nedir?

Aile Şirketi Danışmanlığı nedir?
 
Aile Şirketi Danışmanlığının amacı  aile şirketlerinin kapatılmasını veya dağılmasını önlemek, geleceğini güvence altına almak, çıkarlarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, hep birlikte, aynı hedefler doğrultusunda stratejik Yönetim anlayışıyla yönetilmesini sağlamaktır. Aile Şirketleri aşağıdaki sorunlardan bazıları sebebiyle Danışmanlığa ihtiyaç duyabilirler:
·                     Aile şirketlerinin mevcut durumda başarıları ve sorunları birlikte barındırması
·                     Şirketlerin aile ve akrabalık ilişkilerinden bağımsız yönetilememesi
·                     Aile-akraba ilişkilerinin işle karıştırılması
·                     Aile üyesi ve aileden olmayan Şirket ortakları arasındaki yönetim anlayışı farklılığı
·                     Şirket ortaklarının yakınları ile diğer çalışanlar arasında ayrıcı yönetim anlayışı
·                     Aile şirketlerinde kurumsal yönetim ilişkilerinin Profesyonellik  çerçevesinde yürütülememesi
·                     Yönetim kurulu kültürünün oluşturulamaması
·                     Aile kültürü ve kazanılmış değerlerinin gelecek nesillere aktarılamaması
·                     Stratejik planların yapılamaması
·                     Kariyer planlamanın yapılamaması
·                     Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratılamaması
·                     Aile şirketlerinde risk yönetimi yapılmaması
·                     Ailenin giderleri ile şirketin şirket giderlerinin ayrılamaması
 
—  Kurumsallaşma “bir işletmenin çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve kamu oyu tarafından sevgiyle ve saygıyla kabul görmesidir”.
—  STRATEJİK PLANLAMA; Bir kuruluşun, orkestra gibi yönetilmesidir.
 
Aile Şirketi Danışmanlığı Nasıl yapılıyor Faydaları nelerdir?
Neden Danışman Kullanılır?

ü  Analitik özellikler (üstten ve geniş açıdan bakma)
ü  Tarafsız dış görüş (işletme körlüğü)
ü  Yoğunlaştırılmış dikkat
ü  Geniş tecrübe
ü  Yenilik ve değişimin yönetilmesi
ü  Maliyet/fayda faktörlerinin projede hassas projeksiyonu
 
Ne Zaman Danışman Kullanılır?
ü  Gelişmelere Ayak Uydurmak-Büyüme-Gelişme Problemleri
ü  Şirketin Tümüne Veya Bir Kısmına Yeni Ve Bağımsız Bakış – Düzeltme Problemleri
ü  Özel Bir Konuda Tavsiye – Yaratıcılık Problemi
 
KADEM  Nasıl Danışmanlık Hizmeti veriyor?
Tüm eğitim ve danışmanlıklar Kuruluşun merkezinde onaylanmış uzmanlarca verilir. Danışmanlık esnasında uzmanlar firmanın yönetici ve çalışanları ile birlikte çalışırlar. Danışmanlıkta amaç kuruluşun problemlerinin tespiti, çözülmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine önderlik etmek, yol göstermek ve yardımcı olmaktır.
 
Aile Şirketi Danışmanlığı Hizmetinin Aşamaları Nelerdir?
1-    Başlangıç:
ü  Kuruluş Temsilcisi İle İlk Temas
ü  Başlangıçta Problemlerin Tespiti
ü  Hizmet Planlaması
ü  Hizmet Teklifinin Sunulması
ü  Danışmanlık Sözleşmesi
2-    Tespit:
ü  İyileştirme Konularını Bulmak
ü  Problemlerin Analiz Ve Sentezi
ü  Problem Detaylarının İncelenmesi
3-    Faaliyet Planlama:
ü  Çözümlerin Geliştirilmesi
ü  Alternatif Çözümlerin Değerlendirilmesi
ü  Teklifin Sunulması
ü  Uygulamanın Planlanması
4-    Uygulama:
ü  Uygulamada Yardımcı Olunması
ü  Çözüm Ortaklığı
ü  Teklifin Gözden Geçirilmesi
ü  Eğitim
 
5-    Sonuç:
ü  Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
ü  Sonuç Raporu
ü  Taahhütlerin Tamamlanması
ü  Takip Planlaması
ü  Geri Çekilme ve Danışmanlığın Sonlandırılması.