İletişim Eğitimi

3.4 - İLT  İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : İletişim Becerileri Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Kuruluş İçerinde Daha Güçlü bir İletişimin Sağlanması, Kuruluş Dışı İletişim Becerilerinin Kazandırılması için yöçnetici ve çalışanlaragerekli bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø   İletişim, İletişim Çeşitleri
Ø   İletişim Bölgelerimiz
Ø   İletişim ve Davranış
Ø   İletişimin Parçaları
Ø   İletişim Engelleri
Ø   İletişim Teknikleri
Ø   Sözlü İletişim
o    Konuşma Sanatı, Dil, Diksiyon ve Güzel Konuşma
o    İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri
o    Kendinizi Dinletmenin Metodları
Ø   Yazılı İletişim ve Raporlama
o    Kuruluş İçi İletişim
o    Dokümantasyon ve Kayıt Sistemi
o    Veri Raporlama ve Analiz
o    Raporlama
o    Dosyalama
o    Kuruluş Dışı İletişim ve Yazışmalar
Ø   Beden Dili
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış