Aile Okulu Eğitimi

AİLE OKULU PROGRAMI DERS KONULARI

 
 
Ø  AİLENİN ÖNEMİ VE  FONKSİYONLARI   ( 2  Ders ) 
v  Ailenin evrenselliği,
v  Temel yapı, köprü olma ve sosyalleştirme özelliği,
v  Mutluluk  ve huzur verme özelliği,
v  Sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat ve sorumluluk kazandırma özelliği,
v  Psikolojik doyum sağlama özelliği,
v  Sorun çözme ve dayanışma özelliği,
v  “Ben” duygularını “biz”e dönüşme özelliği,
v  Alternatifsiz tek kurum olma özelliği,
v  Sağlıklı ailenin bireysel ve toplumsal sonuçları
v  Ailenin temel ve evrensel fonksiyonları
Kültür, Biyolojik, Psikolojik, Eğitim, Koruyuculuk, Dini, Sosyal Statü, Eğlenme ve Dinlenme Fonksiyonları
 
Ø  AİLE İÇİ İLETİŞİM                                     ( 3 Ders )
v  Aile içi iletişimin önemi,
v  İletişim engelleri ve etkin dinleme becerisi kazanma
v  Karşılıklı anlayış ve empati kurma,
v  Birbirini gerçekten dinlemenin önemi,
v  Sağlıksız iletişimin aile bireyleri üzerine etkisi,
v  Sağlıksız iletişimin sonuçları : Yabancılaşma, Mesafe Koyma, Baskı, Kabalaşma ve Şiddet
v  Evlilik Yaşamında Uyumun Temel Şartları
v  Mutlu ve Huzurlu Bir Yuvanın Nitelikleri, Sevginin ve Saygının Gücü
v  Evlilik Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
v  Eşler Arası İletişimde Erkeğe Düşen Görevler
v  Eşler Arası İletişimde Kadına Düşen Görevler
v  İletişim Sorunlarında Başvurulacak Danışma ve Tedavi Merkezlerinin Tanıtımı
 
Ø  ÇOCUKLARIN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM
DÖNEMLERİ  ( 3 Ders )
v  Yaş Dönemleri ve Özellikleri :
v  Bebeklik Dönemi   (0 -2 Yaş)
v  Okul Öncesi Dönemi  (3 – 6 Yaş)
v  Son Çocukluk  Dönemi  (6- 12 Yaş)
v  Ergenlik Dönemi
v  Çoklu Zeka Teorisi
v  Yardım Alınabilecek İlgili Birimler
 
 
Ø  KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMA  ( 1 Ders )
v  Bireysel Farklılıklar,
v  Toplumsal Yaşayış Farklılıkları,
v  Kuşaklar Arası İletişim Sorunları
v  Kuşaklar Arası İletişimde Kullanılacak Sağlıklı İletişim Kanalları,
 
Ø  ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI
 ( 1 Ders )
v  Farklı Ana-Baba Tutumlarının Çocuklarda Oluşturduğu Uyum ve Davranış Bozuklukları
v  Kardeş Kıskançlığı, Kardeşlerarası Çatışma ve Dayanışmada Aile Tutumu
v  Çocuklarda Özgüven
v  Duygusal Etkileşim Eksikliği/İletişim Engelleri
v  Tek Çocuk Sendromu
 
Ø  ÇOCUKLARLA SAĞLIKLI İLETİŞİM KURMA YOLLARI                                               ( 1 Ders )
v  Ana-Baba-Çocuk İlişkisinde Tutarlılık
v  Etkin Dinlemenin Önemi
v  Çocuğa Sorumluluk Kazandırma Teknikleri
v  Başarılı ve Bilinçli Ana-Baba-Çocuk İlişkisinin Kuralları
 
Ø  OKUL BAŞARISININ YUKSELTİLMESİNDE AİLENİN ROLU                                                         ( 1 Ders )
v  Okul Çağı Çocuğunda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları
v  Doğru Çalışma Davranışı
v  Yanlış Çalışma Davranışı/Eğitim Hataları
v  Aile İçinde Uyum ve Okul Başarısı
v  Strese Karşı Ailece Direnmenin Yolları
v  Öğrenme Güçlüğü Karşısında Alınabilecek Tedbirler
v  Cezanın ve Ödülün Eğitimdeki Yeri
 
Ø  TELEVİZYON VE ÇOCUK                                     ( 1 Ders )
v  Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri
v  Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
v  Televizyonun Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları
v  Çocuklara Televizyon İzleme Alışkanlığı ve Program Seçme Davranışının Kazandırılması Hakkında Öneriler 
 
Ø  ÇOCUKLAR VE KAZALAR                             ( 1 Ders )
v  Çocukların Evde Karşılaşabilecekleri Kazalar
v  Ev Kazaları ve Alınacak Tedbirler
v  Çocukları Ev Dışında Karşılaşabilecekleri Kazalar
v  Çocukları Kazalar Konusunda Bilgilendirme 
 
 
Ø  AİLENİN KURULUŞU : EVLİLİK                  (2 Ders )                                             
v  Evlilikte Eş Seçimi
v  Eşlerin Birbirini Tanımasının Önemi, Bilinçli Eş Olma Kuralları
v  Ailenin Kurulması Aşamasında Sorunlar ve Çözüm Yolları
v  Evliliğe İlk Adımda Başvurulacak Uzman ve  Danışma Birimlerinin Tanıtımı
v  Evlilik Yaşamında Uyumun Temel Şartları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
v  Mutlu ve Huzurlu Bir Yuvanın Nitelikleri, Sevginin ve Saygının Gücü
v  Türk Medeni Kanunu, Aileye Yönelik Mevzuat Hakkında Bilgilendirme
 
Ø  AİLEDE ZAMANI DOĞRU KULLANMA VE SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ                          ( 1 Ders )     
v  Zamanı Doğru Kullanma Tanımı Ve Teknikleri
v  Zamanı Doğru Kullanmanın Aile İçi İletişime Etkisi ve Sonuçları
v  Aile Üyelerinin Serbest Zaman Faaliyetleri Hakkında Öneriler-Ailede “Sohbet Saati” Kavramının Yerleştirilmesi
 
Ø  AİLEDE YAŞAM VE SORUN ALANLARI ( 3 Ders )
v  Evliliğin Kurulması ve İşleyişine İlişkin Sorunlar,
v  Boşanma İle Başgösteren Sorun Alanları,
v  Kitle İletişim Araçlarının Etkileri,
v  Sosyo-Ekonomik Sorunlar,
v  Engelli ve Özel İlgi Gerektiren Bireye Sahip Ailelerin Sorunları, Başvurulacak Birimler
v  Ailede Tüketim Alışkanlıkları ve Sonuçları,
v  Ailede Madde Bağımlılığı, Alkol, Sigara gibi Zararlı Alışkanlıkların Yarattığı Sorunlar,
v  Ahlaki ve Kültürel Değerlerde Yaşanan Erozyonun Etkileri,
v  Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
v  Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Alanda Şiddetin Tanımı ve Etkileri
v  Çalışan Annelerin Sorunları
 
Ø  AİLEDEKİ YAŞLI BİREYLER                      ( 1 Ders )
v  Yaşlılık  Dönemine Ait Özellikler
v  Yaşlılıkla Birlikte Gelen Yeni Yaşam Biçimleri
v  Yaşlı Bireylerin Aile İçindeki Yeri ve Önemi
v  Yaşlı Bireylerin Sorunlarına Çözüm Yolları, Yardım Alınabilecek İlgili Birimler
 
Ø  AİLENİN TÜKETİM KÜLTÜRÜ                            ( 2 Ders )
v  Günümüzde Ailelerin Tüketim Davranışları
v  Tüketimde Karşılaşılan Sorunlar ve Aile İlişkilerine Etkileri
v  Tüketimi Teşvik Eden Mekanizmalar ve Çözüm Yolları
v  Tüketiciyi Koruma Yasası
 
Ø  BESLENME VE SAĞLIK                               ( 2 Ders )
v  Aile Sağlığı ve Beslenme Konusunda Faydalı Bilgiler
v  Beslenmenin Çocuk Sağlığına Etkileri
Çocukları Düzenli ve Sağlıklı Beslenme Konusunda Bilinçlendirmenin Yolları