Stratejik Planlama Eğitimi

4.7-SPE  STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Stratejik Planlama Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Kuruluşlarda Stratejik Planlama Çalışmaları İle İlgili Bilgilerin Verilmesi
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø  Stratejik Planlama Kavramı
Ø  Stratejik Yönetim
Ø  Stratejik planlamaya başlangıç
Ø  Kurum İçi ve Dışı Değerlendirme
Ø  Misyon, Vizyon ve İlkeler
Ø  Amaç ve Hedefler
Ø  Performans ölçütleri
Ø  Ölçme süreci ve Kıyaslama (Benchmarking)
Ø  Eylem Planları
Ø  İzleme Sistemleri ve performans Ölçütlerinin  Gözlenmesi
Ø  Başarılı Bir Stratejik Planın Özellikleri
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış