Problem Çözme Teknikleri Eğitim

3.5 - PÇT  PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Kalite Yönetim Sistemi İçerisinde Meydana Gelen veya Oluşabilecek Problemlerin Tespiti, Çözüm Yolları ve Uygulamaları hakkında yönetici ve çalışanlara bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø  Problemlerin Tespiti
Ø  Problemlerin Analizi
Ø  Problem Çözme Araç ve Teknikleri
Ø  Çözüm İçin Yardımcı Üniteler
Ø  Alternatif Çözümler
Ø  İnsan Unsuru
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış