ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Eğitimleri

1.3 KYS ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) EĞİTİMLERİ
 
Eğitimin Adı      : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi          : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluş çalışanlarını temel kavramlar ve standart kuralları hakkında bilgilendirmek.
Eğitimin Programının Kapsamı:
Ø  Kalite Kavramlarına giriş
Ø  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardın Tarihçesi
Ø  ISO 9001:2015 Standardının  7 Temel Prensipleri
Ø  ISO 9001:2015 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
Ø  Madde 1 :Kapsam
Ø  Madde 2 : Atıf Yapılan Standartlar
Ø  Madde 3 : Terimler ve Tarifler
Ø  Madde 4 :Kuruluşun Bağlamı
Ø  Madde 5 : Liderlik
Ø  Madde 6 : Planlama
Ø  Madde 7 : Destek
Ø  Madde 8 : Operasyon
Ø  Madde 9 : Performans Değerlendirme
Ø  Madde 10 : İyileştirme
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış