Toplantı Yönetimi Eğitim

4.5-TYE  TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Toplantı Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Eğitici ve Yöneticilere Toplantı Yönetimi ile ilgili bilgilerin verilmesi ve Toplantıları yönetme becerileri kazandırma.
Eğitim Programının Kapsamı

Ø   Toplantı Kavramı
Ø   Toplantının Amacı
Ø   Toplantılara İlişkin Yargılar
Ø   Toplantı Aşamaları
Ø   Toplantı Çeşitleri
Ø   Toplantıların Özelllikleri
Ø   Toplantıyla İlgili Yanlış Düşünceler
Ø   Toplantıyı Yönetmek
Ø   Toplantı Yönetiminde Liderlik
Ø   Toplantı Yeri Fiziksel Çevre
Ø   Toplantı Düzenleme Nedenleri
Ø   Toplantının Gerekli Olmadığı Durumlar
Ø   Toplantı Soruları
Ø   Toplantı Kuralları
Ø   Ön Toplantı
Ø   Davetlilerin Listesi
Ø   İkincil Toplantılar
Ø   Raporlama
Ø   Kararların Takibi
Ø   Uygulamalı Toplantı
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış