Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi

3.3 - TÇL  TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Takım Çalışması  ve Liderlik Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Takım Çalışmasının ve Liderlik uygulamaları ile ilgili yönetici ve çalışanlara bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø   Takım Çalışması Nedir?
Ø   Amaç ve Yararları
Ø   Başarıyı Sağlayan Faktörler
Ø   Takım Çalışmasının Önündeki Engeller
Ø   Takım Sayısı
Ø   Takım Çalışmasında Sinerji
Ø   Takımın Motivasyonu
Ø   Takım Liderinin Özellikleri
Ø   Güncel Yönetim Anlayışı ve Yönetici
Ø   Yönetici İle Lider Arasındaki İlişki
Ø   Liderin Kişilik Yapısı
Ø   Lider Tipleri ve Etkinlik
Ø   Lider Yöneticinin Temel Davranışları
Ø   Ekiplerde Liderlik ve Takım Yönetimi
Ø   Liderlikte Süreklilik ve Başarı
Ø   Yönetici Yeteneklerinin Analizi: Programın bu kısmında bir yöneticilik envanteri uygulanacak ve katılımcıların bireysel ve yönetsel özelliklerinin analizi yapılacaktır
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış