Kurumsal Kültür Eğitimi

4.3-KKE  KURUMSAL KÜLTÜR VE EĞİTİMİ
 
Eğitimin Adı      : Kurumsal Kültür Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Kuruluş Kültürünün Oluşturulması ile yönetici ve çalışanlara ilgili bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı

Ø    Kalite Nedir? Neden Gereklidir?
Ø    İş Yaşantısında Kalite
Ø    İş Yaşantımızda Engeller ve Hatalar Kişilik
Ø    Kişilik Gelişimine Etki Eden Faktörler
Ø    Lider ve Özellikleri
Ø    Yönetim Sistemleri
o   Japon Yönetim Tarzı
o   Batı Ülkelerinde Yönetim Tarzı
o   Türkiye’de Yönetim Tarzı
Ø    Z Teorisi
Ø    Organizasyon
Ø    Vizyon ve Misyon Oluşturma
Ø    Kalite Sistemlerinin Temel Prensipleri
Ø    Kalite Esaslı Ürün Hizmet Tasarlama
Ø    Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yönetim
Ø    Üretimde ve Yönetimde Kalite
Ø    Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø    Sertifikaların Verilmesi
Ø    Kapanış