Dokümantasyon Eğitimleri

1.2 DOKÜMANTASYON EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı      : Dokümantasyon Eğitimleri
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Yönetim Sistemleri (ISO 9001,14001,22000… vb) Dokümantasyonu için gerekli bilgileri pratik ve uygulamalı olarak vermek.
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun yapısı
Ø  KEK (Kalite El Kitabı)
Ø  Prosedürler
Ø  Destek Dokümanları (Rehberler-Talimatlar, Formlar, Çizelgeler vb.)
Ø  Doküman Kontrolü
Ø  Bilgisayar Ortamında Doküman ve Kayıt Kontrolü
Ø  Dokuman kontrolü yapılan yazılım programları
Ø  Her doküman için pratik ve örnek Çalışmalar
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Kapanış