Satış Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi

5.2-SYS  SATIŞ YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı        : Satış Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi
Eğitimin Süresi   : 1 Gün
Eğitimin Hedefi   :Satış yöntemleri ile ilgili bilgilerin verilmesi.

Ø  Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Satış ve Pazarlama Kavramı
Ø  Dağıtım Kavramının Yapısı
Ø  Sıcak ve Soğuk Satış
Ø  Pazarlama Nedir?
Ø  Promosyon ve Reklam
Ø  Satış ve Pazarlama Teknikleri
Ø  Pazar Araştırması
Ø  Müşteri Memnuniyeti
Ø  Müşteri Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış