Aile Şirketi Danışmanlığının Kazandırdıkları

Aile Şirketi Danışmanlığının Kazandırdıkları:
 
1.         Siparişteki gecikmeler önlenir.
2.         Satın alma kayıpları azaltılır.
3.         Üretim kayıpları azaltılır.
4.         İşgücü, malzeme, zaman ve para tasarrufu sağlanır.
5.         İletişim aksaklıkları önlenir.
6.         Müşteri memnuniyeti ve satışlarda artış sağlanır.
7.         Finans hareketleri daha sağlıklı hâle gelir.
8.         İş akışı hızlanır.
9.         Yeni ürün geliştirmeye yardımcı olur.
10.      Etkili bir işletme yönetimi sağlanır.
11.      Çalışma ortamı iyileştirilir.
12.      Rakip firmalara üstünlük sağlanır.
 
Yukarıdakilerle birlikte sistem bir bütün olarak düşünüldüğünde maddî kazançların yanında, kuruluşunuz profesyonel yönetim anlayışı kazanacak ve bir  “marka” olacaktır.
 
Aile Şirketi Danışmanlığının Sağladığı Faydalar:
 
Ú   Şirketin Menkul ve gayrimenkulleri ve Finansal varlıkları ve sermayesini yeniden değerlendirilir,
Ú   Şirketin ciro, satışları, kar marjı ve maliyetlerini incelenir,
Ú   Organizasyonel düzenleme ve  yeniden yapılanmaya gider
Ú   Üretim Planlaması yapılır, Siparişlerin Takibi ve Zamanı Etkili Kullanma, Veri Toplanır ve İlgili birimlere Raporlama yapılarak hatalar giderilir.
Ú   Beklenmedik durum planı hazırlanır,  imalat yapılabilirliği, Üretim ve Tasarımda FMEA Uygulanır Hatalar analiz edilir giderilir.
Ú   Toplantı Yönetimi ve Problemlerin Görüşülmesi ile Kurumsal Kültür Oluşturulur.
Ú   Kuruluş İçi İletişim Teknikleri eğitimleri verilerek İletişim kanallarının arttırılır.
Ú   Hedeflerle Kuruluş Yönetimi sağlanır
Ú   Toplam Kalite Yönetimi UygulamalarıKontrol planı, Önleyici bakım, üretim programlamasında geri besleme, Düzeltici Faaliyetler ile Kayıtlar Tutulur,  Veriler Analiz edilir.
Ú   Çalışan Ve Müşteri Memnuniyeti Anketleri Yapılarak, Düzeltici Faaliyetler ve İstatistik Uygulamaları ile Memnuniyet kültürü arttırılır.
Ú   İç Tetkiklerle ,Tetkik Kültürü oluşturulur.
Ú   Ürünler, Prosesler ve Entegre Yönetim Sistemi İle İlgili Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerle Sistem Anlayışı geliştirilir.
Ú   Ölçüm sistemi analizi, Kalite Kontrol sisteminin iyileştirilmesi, laboratuar şartlarının oluşturulması, Kalibrasyon,Tasarım ve AR-Ge Uygulamaları ile kuruluşun gelişimi hızlandırılır.
Ú   Performans Raporu Hazırlama Ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yapılması ile Kurum Kültürü oluşturulmasına katkı sağlanır.
Ú   Tüm proseslerin analizi, Proseslerin iyileştirilmesi, Bilgisayar düzenlemeleri, MRP-ERP sistemi ile ilgili çalışmalar sayesinde Kuruluşun Bilgisayar ortamında yönetilmesi sağlanır.
Ú   Etkili Denetleme Ve Kontrol Mekanizmasının oluşturularak İÇ DENETİM sistemi kurulur.
Ú   Çalışma Ortamı İyileştirilir, Fiziksel ve Psikolojik iyileşme  ve Motivasyon sağlanır.