Kalite Çemberleri Eğitimi

4.10-KÇE   KALİTE ÇEMBERLERİ EĞİTİMİ
 
Eğitimin Adı      : Kalite Çemberleri Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Toplam Kalite Uygulayan kişi ve kuruluşlara Kalite Çemberleri Oluşturmadaki elde edilecek faydalar ve oluşturma yöntemlerinin anlatılması.
Eğitim Programının Kapsamı

Ø   Kalite Çemberleri Nedir?
Ø   Kalite Çemberlerinin Üyeleri  Kimlerdir?
Ø   Kalite Çemberleri Çalışma Şekli Nasıldır?
Ø   Kalite Çemberleri Çalışma Konuları
Ø   Kalite Çemberlerinin Amaçları
Ø   Kalite Çemberlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları
Ø   Kalite Çemberlerinde Organizaasyon Yapısı
Ø   Yürütme Komitesi
Ø   Rehber, Lider, Üyeler
Ø   Kalite Çemberlerinde Sonuçların Alınması
Ø   Kalite Çemberleri Sunuşları
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış