ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden  kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Kuruluşun  belgelendirme kapsamı ve belgelendirmenin yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluş’un  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ‘nin kurulmasını ve Talep edilen Belgelendirme kuruluşuna (TURKAK ONAYLI) müracaatını sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
4-FAALİYETLER :Kuruluş’ta  TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ’nin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşlarda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Kalite Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Kuruluşta mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Kuruluş kalite politikası ve Kuruluş kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Kuruluş dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Kuruluş kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Kuruluş Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. 
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Belgelendirme  kuruluşuna (Turkak Onaylı ) müracaat yapılır.
 
Çevre Sistemi İle İlgili Olarak Ayrıca;
*     Organizasyon ile ilgili çevre boyutları, çevre etki ve çevre risklerinin belirlenmesi ve kontrolü için alınacak tedbirler,
*     Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyumun gözden geçirilmesi,
*     Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
*     Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
*     Hedeflerin başarısı İçin kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
*     Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
*     Organizasyonda tüm bunların bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
*     Kuruluşun durumuna uygun bir çevre programının hazırlanması,
*     Çevresel etki ölçme ve izleme planının oluşturulması.
 

EĞİTİMLER
TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgilendirme Eğitimi
TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Standardları Temel  Eğitimi
İç Tetkik Eğitimi
Belgelendirme Tetkikinde Dikkat Edilecek Hususlar

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
 Yönetim Danışmanı