ISO 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden  kuruluşlarda ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KALİTE Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Kuruluşun  belgelendirme kapsamı ve belgelendirmenin yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluş’un  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİM Sisteminin kurulmasını ve Talep edilen Belgelendirme kuruluşuna müracaatını sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
4-FAALİYETLER :Kuruluş’ta  ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ’nin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Kalite Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Kuruluşta mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Kuruluş kalite politikası ve Kuruluş kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Kuruluş dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Kuruluş kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Kuruluş Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. 
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Belgelendirme  kuruluşuna  müracaat yapılır.
 
Ayrıca;
v  İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Prosedürü,
v  Ürün onayı,  PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) Prosedürü,
v  Tesisler Ve Avadanlığın Yönetimi Prosedürü,
v  Taşeron Değerlendirme Prosedürü,
v  İş Planı Prosedürü,
v  Fizibilitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
v  Bakım Onarım Prosedürü gibi ISO 16949 kapsamındaki prosedür ve diğer dokümanların hazırlanması ve uygulanması
 

EĞİTİMLER
ISO 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
ISO 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standartları Temel  Eğitimi
İç Tetkik Eğitimi
Belgelendirme Tetkikinde Dikkat Edilecek Hususlar

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
 Yönetim Danışmanı