Kalibrasyon Eğitimi

1.13 - KLB  KALİBRASYON EĞİTİMİ
 
Eğitimin Adı      : Kalibrasyon Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Kalibrasyonla ilgilenen kişi ve kuruluşlara teorik metroloji ve kalibrasyon bilgilerinin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı
Ø    Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Temel Kavramlar
Ø    Akreditasyon Avantajları ve Yurt Dışındaki Uygulamalar
Ø    TS-EN-ISO 9001 Standardının Muayene Ölçme ve Deney Techizatının Kontrolü Maddesinin Açıklanması
Ø    İnceleme ve Değerlendirme Teknikleri
Ø    Firmalarda Kalibrasyon Sistemi Tasarımı
Ø    Kalibrasyon Hiyerarşisi ve İzlenebilirlik
Ø    Dahili ve Harici Kalibrasyon
Ø    Kalibre Edilebilirlik
Ø    Kalibrasyon Temel İlkeleri
Ø    Kalibrasyon Çeşitleri
Ø    Ölçmeye Etki Eden Faktörler ve Ölçme Belirsizliği
Ø    Kalibrasyon Etiketi ve Kalibrasyon Kayıtları
Ø    Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø    Sertifikaların Verilmesi
Ø    Kapanış