Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri(ISO 17025 ve ISO 15189)

1.6-LKY  ISO 17025 LABORATUVAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı        : ISO 17025 ISO 15189 LABORATUVAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Süresi   : 2 Gün
Eğitimin Hedefi   : Laboratuvar Kalite Yönetiminin Uygulanması
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Deney ve Kalibrasyon ile İlgili Temel Kavramlar
Ø  Laboratuvar Akreditasyonu ve Avantajları
Ø  Yurt Dışındaki Uygulamalar
Ø  ISO 17025 veya ISO 15189 Standardı Maddelerinin Açıklanması
Ø  Laboratuvar İnceleme ve Değerlendirme Teknikleri
Ø  Kalite Politikasıve Yükümlülükler
Ø  Dokümantasyon- Laboratuvar Kalite El Kitabı
Ø  Kalibrasyon Temel İlkeleri
Ø  Ölçme Belirsizliği
Ø  Laboratuvar Akreditasyon Prosedürü
Ø  Pratik ve Örnek Çalışmalar
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış