İç Tetkik Eğitimi

1.1 – İKT İÇ TETKİK EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      :İÇ TETKİK EĞİTİMİ
Eğitimin Süresi :2 Gün
Eğitimin Hedefi Kuruluş İçerisinde İç Tetkiklerinin ve Tedarikçi Değerlendirme Tetkiçilerinin yetiştirilmesinin sağlamak.
Eğitim Programının Kapsamı:Bu eğitim ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 15189 gibi yönetim sistemlerinin iç denetimlerinin yapılabildiği bir eğitimdir. Kuruluş hangi sistemi kurmuşsa o sisteme özel olarak eğitim verilmektedir.
 
Ø  Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Değerlendirilmesi
Ø  ISO 19011 Standartlarının Tanıtımı
Ø  Tetkik Çeşitleri
Ø  Tetkikin Faydaları
Ø  Tetkik Yönetimi
Ø  Tetkikin Planlanması
Ø  Soru Listelerinin Hazırlanması
Ø  Tetkikin Gerçekleşmesi
o   Tetkiki Başlatıp Yürütmek
o   Delillerin Toplanması
o   Gözlem
o   Açılış Toplantısı
o   Uygunsuzluklar
o   Bulguların Gözden Geçirilmesi
o   Bulguların Sunulması
o   Kapanış Toplantısı
o   Tetkikin Sonuçlandırılması
o   Takip Tetkikleri
Ø  Tetkikçi Soruları
Ø  Pratik ve Örnek Çalışmalar
Ø  Albartros
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sınav
Ø  Kapanış