Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitimi

2.6 - KKÖ   KALİTE KONTROL VE ÖLÇME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı             :Kalite Kontrol Ve Ölçme Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Süresi       :3 Gün
Eğitimin Hedefi       : Katılımcıları Kalite Kontrol Ve Ölçme Teknikleri hususlarında bilgilendirmek
Eğitim Programının Kapsamı
1. GÜN
09:30 - 12:30     Kalite Nedir?
Kalite Kavramları
Kalitesizliğin Maliyeti
Yönetim  Sistemleri(ISO 9001, ISO 14001..vb)
Kalite Kontrolün Kapsamı
12:30 - 13:30     Öğle Yemeği Arası
13:30 - 17:00                Muayene ve Deneyler
                            Girdi-Proses-Son Kontroller
                            Numune Alma Planları
                            TS 2756’ nın Açıklanması
                            Teknik Resim Hazırlama ve Okuma Kuralları
 
                            2. GÜN
09:30 - 12:30     Döküman Kontrolünün Sağlanması 
                            Kayıt Tutma ve Kalite Kayıtlarının Kontrolü
                            İstatistiksel Tekniklerin Kalite Kontrolünde Kullanılması
12:30 - 13:30     Öğle Yemeği
                            Numune Alma
Sonuçların Değerlendirilmesi
Uygun Olmayan Sonuçlar ve Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
 
3. GÜN                            
09.30-12.30      Kalibrasyon Nedir? Önemi ve Yeterliliği
                            Ölçme Cihazlarının Kullanımı ve Bakımı
Kalibrasyon Kapsamındaki Cihazların Kullanımı ve Bakımı
                        Ölçüm Belirsizliği
12.30-13.30      Öğle Yemeği Arası
13.30-17.00      Ölçüm Teknikleri
Ölçmeden Kaynaklanan Hatalar
Ölçme ve Kayıt Uygulamaları

Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi

Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış