ISO 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları

TS-EN-ISO/IEC 17065  ÜRÜN BELGELENDİRME  YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYONU DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden ÜRÜN Belgelendirme kuruluşlarındaTS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme  Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
2-Kapsam : Bu kuruluşun Akreditasyon kapsamı ve Akreditasyonun yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta, Ürün Belgelendirme Yönetim Sisteminin kurulmasını ve Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK) müracaatını sağlamış ve TURKAK Akreditasyonunu sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme kuruluşu AKREDİTASYON belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
3-FAALİYETLER :Kuruluşta  TS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme Yönetim sisteminin  kurulması ve uygulanması :
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşta mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun Ürün Belgelendirme Yönetim Sistemi kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Ürün Belgelendirme  Yönetim Sistemi, Ürün, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
1-  Ürün Belgelendirme  kuruluşunda mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Ürün Belgelendirme kuruluşunda görev, yetki ve sorumluluklar belirlenir
3-  Ürün Belgelendirme  kuruluşu kalite politikası ve hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Ürün Belgelendirme  kuruluşu dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Ürün Belgelendirme  kuruluşu kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Ürün Belgelendirme  kuruluşu Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK ) müracaat yapılır.
 

EĞİTİM PROGRAMI-EĞİTİMİN ADI
TS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme  AKREDİTASYONU Bilgilendirme Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme  AKREDİTASYONU Temel Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17065  Ürün Belgelendirme  AKREDİTASYONU Dokümantasyon Eğitimi
İÇ TETKİK Eğitimi
TOPLANTI YÖNETİMİ Eğitimi
TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK  Eğitimi
KALİBRASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ Eğitimi
BELGELENDİRME TETKİKİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Eğitimi

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

Sami ÖZTÜRK
Yönetim Danışmanı