Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

2.4 – SYE DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Adı                  : Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Süresi            : 2 gün

Eğitimin Hedefi            : Depo ve Stok Yönetimine yönelik uygulamalı bilgi vermek

Eğitim Programının Kapsamı:

 • Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
 • Depo ve depocunun önemi
 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
 • Sıfır hatalı stok yönetimi. Güvenli çalışma
 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
 • Deponun iç organizasyonu
 • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
 • Depo yerinin seçimi
 • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
 • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
 • Depo verimlilik esasları ve hesapları
 • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
 • Adresleme teknikleri
 • Mal hareket şekilleri
 • Depo projelendirme esasları
 • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
 • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
 • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
 • Temel depolama prosedürleri
 • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleriStokla İlgili Kavramların İncelenmesi;
 • Stok yönetiminin önemi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi-Lojistik Yönetimi-Malzeme Yönetimi (MRP)
 • Kurumsal Kaynak Planlaması  (ERP)
 • Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu ve stok yönetim modellerinin belirlenmesi
 • Stok Maliyet hesaplamaları
 • Yerleşim planlaması
 • Stok Kontrol sistemleri
 • Siparişe bağlı stok kontrol
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Giriş-çıkış lojistiği
 • Stok Yönetimi performans değerlendirme kriterleri
 • Raporlama
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Sertifikaların Verilmesi
 • Kapanış