Duyurular

KALİTE KONTROL VE ÖLÇME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLECEKTİR

08-09 Aralık 2022 Perşembe - Cuma tarihlerinde "ONLINE" olarak Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri eğitimi verilecektir. Aşağıda verilen teorik eğitim programına ek olarak Kalite kontrol ve Ölçme Teknikleri eğitiminde katılımcı firmaların kalite kontrol noktaları ve prosesleriyle ilgili uygulamalara da yer verilmektedir. Eğitime tüm Mühendisler, Tekniker ve Teknisyenler ile firmaların Kalite ve Kalite Kontrol birimlerinde çalışanlar katılabilir. Eğitim programımız aşağıda verilmiştir. KADEM kuruluşundan bu yana 18.000 kişiye yüz yüze eğitim vermiş köklü bir kuruluştur.

 

Eğitimin adı: Kalite kontrol ve Ölçme Teknikleri

Eğitimci: Sami ÖZTÜRK-Makine Mühendisi-Yönetim Danışmanı

Eğitim Tarihleri:08-09 2022 Perşembe - Cuma

Yer: Ziyabey caddesi 1412 sok. No:8/1 Balgat ANKARA

Eğitim Ücreti: 950 TL+KDV

 

Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitim içeriği

1.    Kalite Nedir? Tanımlar, Kalite Kavramları
2.    Kalite ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlar
3.    Kalite Maliyetleri, Yönetim Sistemleri, Diğer Yönetim Sistemleri

4.    Kalite Kontrolün Kapsamı ve Önemi
5.    Muayene ve Deneyler
6.    Girdi-Proses-Son Kontroller
7.    Numune Alma Planları, Uygun Olmayan Sonuçlar ve Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.    Düzeltici Faaliyetler

9.    Risk Yönetimi, Doküman ve Kayıt Kontrolü
10.    Risk Yönetimi Uygulamaları
11.    Kalite Kontrolünde Kullanılan İstatistik Teknikleri

12.    Metroloji ve Ölçme Cihazları, Ölçme Teknikleri ve Ölçme Aletleri

13.    Uzunluğun (Boyut) Ölçülmesi Kumpaslar-Mikrometreler, Kontrol aletleri (Mastarlar), Açı ölçme ve Yüzey Kontrol Aletleri, Mekanik Ölçme Cihazları , Ağırlık Ölçme Cihazları, Basınç Ölçme Aletleri, Sıcaklık Ölçme Aletleri, Elektriksel Ölçme Aletleri, Sağlık Kuruluşlarında Kalibre Edilmesi Gerekli Olan Tıbbi Cihazlar

14.    Ölçme ve Kontrol
17.    Ölçme ve Kontrolü etkileyen etkenler
18.    Ölçüm hataları Ölçme ve Kayıt Örnek Uygulamaları
15.    Teknik Resim ve Standartlar
16.    Tolerans Kavramı ve Elemanları, Tolerans Kriterleri

19.    Kalibrasyon, Kalibrasyon Kapsamındaki Cihazların Kullanımı ve Bakımı
20.    Kalibre Edilebilirlik ve Kalibrasyon Periyodu
21.    Kalibrasyon Kararı, Uzunluk Metrolojisi ve Kalibrasyon-Kalibrasyon Sertifikasının Düzenlenmesi

22.    Mekanik Kalibrasyon, Ağırlık Kalibrasyonu, Basınç Ölçme Aletleri, Elektriksel Ölçme Aletleri Kalibrasyonu, Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu ve Uygulamalar

23.    Ölçüm Belirsizliği, Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği ilişkisi, Belirsizliğe etki eden faktörler, 24.    Ölçüm Belirsizliği, Ölçme Sonucu ve Karar Alma, Ölçüm Belirsizliği Uygulamaları
25.    Belgelendirme ve Akreditasyon(Eğitim  Sonu)