ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları

TS-EN-ISO/IEC 17025
LABORATUVAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
AKREDİTASYONU DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç :Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden Deney/Kalibrasyon LaboratuvarlarındaTS-EN-ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Bu Deney/Kalibrasyon  Laboratuvarının Akreditasyon kapsamı ve Akreditasyonun yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta, Laboratuvar  Yönetim Sisteminin kurulmasını ve Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK) müracaatını sağlamış ve TURKAK Akreditasyonunu sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS-EN-ISO/IEC 17025 Laboratuvar AKREDİTASYON belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
3-FAALİYETLER :Kuruluşta  TS-EN-ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim sisteminin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Laboratuvarda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Laboratuvar  Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-Laboratuvarda mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-Laboratuvar personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-Laboratuvar kalite politikas ve laboratuvar kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-Laboratuvar dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-Laboratuvar kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Laboratuvar Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-      Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-       Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-   Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.  
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK ) müracaat yapılr.
 

EĞİTİM PROGRAMI-EĞİTİMİN ADI
TS-EN-ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU Bilgilendirme Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU Temel Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU Dokümantasyon Eğitimi
İÇ TETKİK Eğitimi
TOPLANTI YÖNETİMİ Eğitimi
TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK  Eğitimi
KALİBRASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ Eğitimi
Belgelendirme Tetkikinde Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

                                                                                                                                          Sami ÖZTÜRK
                                                                                                                                   Yönetim Danışmanı