Değişim Yönetimi Eğitimi

4.4-DYE   DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Değişim Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : Değişimi öğrenme ve yönetme becerisi kazanmak
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø   Değişim nedir
Ø   Değişime inanmak
Ø   Değişim amaçları
Ø   Değişimin evreleri
Ø   Değişim sonuçları
Ø   Sürdürülebilir değişim
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış