Toplam Kalite Eğitimi

4.1-TKY  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı

Ø  Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanmasından Beklenen Yararlar
Ø  Kuruluşun Gelecekte Ulaşmak İstediği Hedef, Vizyon, Misyon ve Değerler
Ø  Müşteri Odaklı Çalışmak için Sağlanması Gereken Koşullar
Ø  Sürekli Gelişme Kavramının Ölçülmesi
Ø  AR-GE’nin Yapısı
Ø  Kaizen Modelinin Uygulanışı
Ø  Çalışanların Katılımı
Ø  Toplam Kalite Yönetimi Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir?
Ø  Kalite Çemberleri
Ø  Toplantılar Olağan Olarak Ne Kadar Sürer ve Hangi Sıklıkla Düzenlenir?
Ø  Bir Toplantıda Neler Yapılır? Üyeler Soruna Nasıl Yaklaşmalıdır?
Ø  Sistem Nasıl Çalışır?
Ø  Üyeler Uzmanların Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?
Ø  Yürütme Komitesinin Görevleri Nelerdir? Yürütme Komitesinde Kimler Bulunmalıdır?
Ø  Rehber Kimdir? Ve İşlevi Nedir?
Ø  İş İle Grup Etkinlikleri arasında bir İlişki Var mıdır?
Ø  Üyelerin Seçtiği Sorun Alanları Nelerdir?
Ø  Sorun Önlemeye Yönelik Yaklaşım ve Güvenlik Konuları
Ø  Ölçmeye, Bilgiye, İstatistiğe Dayalı Yaklaşım
Ø  Önerilerin Uygulanması
Ø  Sonuç Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır?
Ø  Yönetime Sunuş Şekli Nedir? Ne Amaçla ve Hangi Aralıklarla Yapılır? Niçin Önemlidir?
Ø  Nasıl Bir Eğitim Programı? Ne Zaman ve Hangi Konularda Eğitim?
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış