Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitimi

Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitimi

500,00 ₺ 499,00 ₺

Bu eğitime katılanlar kurum ve kuruluşların Kalite birimlerinde görev alabilirler. Katılım sonrasında kazandıkları SERTİFİKA'yı özgeçmişlerine ekleyerek işe alımlarda avantaj sağlayabilirler. Girdi, Üretim ve Son Kalite Kontrol aşamaları, kalite kontrolünde kullanılan ölçüm cihazları hakkında bilgi edinerek, üretim yerleri ve Laboratuvarlarda kalite faaliyetlerinde bulunabilirler. Kalite Kontrol Planları ve Kalite dokümanları hazırlayabilirler. Eğitmenimiz Sami ÖZTÜRK, Uluslarası geçerli ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 İSG, ISO 22000 GGYS ve ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Başdenetçi ve TC. ÇSGB onaylı A Sınıfı İş Güvenliği sertifikalarına sahiptir. 300 firmada danışmanlık 3000 kuruluşta denetleme tecrübesine olup özgeçmişi ve sertifikalarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

VİDEO : 8 Video
SINAV : 2 Sınav Hakkı
SERTİFİKA : 1 Sertifika

Açıklama

 KALİTE KONTROL VE ÖLÇME TEKNİKLERİ
1.    Kalite Nedir? Tanımlar, Kalite Kavramları
2.    Kalite ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlar
3.    Kalite Maliyetleri, Yönetim Sistemleri, Diğer Yönetim Sistemleri
4.    Kalite Kontrolün Kapsamı ve Önemi
5.    Muayene ve Deneyler
6.    Girdi-Proses-Son Kontroller
7.    Numune Alma Planları, Uygun Olmayan Sonuçlar ve Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.    Düzeltici Faaliyetler
9.    Risk Yönetimi, Doküman ve Kayıt Kontrolü
10.    Risk Yönetimi Örnek Uygulamaları
11.    Kalite Kontrolünde Kullanılan İstatistik Teknikleri
12.    Metroloji ve Ölçme Cihazları, Ölçme Teknikleri ve Ölçme Aletleri
13.    Uzunluğun (Boyut) Ölçülmesi Kumpaslar-Mikrometreler, Kontrol aletleri (Mastarlar), Açı ölçme ve Yüzey Kontrol Aletleri, Mekanik Ölçme Cihazları , Ağırlık Ölçme Cihazları, Basınç Ölçme Aletleri, Sıcaklık Ölçme Aletleri, Elektriksel Ölçme Aletleri, Sağlık Kuruluşlarında Kalibre Edilmesi Gerekli Olan Tıbbi Cihazlar
14.    Ölçme ve Kontrol
17.    Ölçme ve Kontrolü etkileyen etkenler
18.    Ölçüm hataları Ölçme ve Kayıt Örnek Uygulamaları
15.    Teknik Resim ve Standartlar
16.    Tolerans Kavramı ve Elemanları, Tolerans Kriterleri 
19.    Kalibrasyon, Kalibrasyon Kapsamındaki Cihazların Kullanımı ve Bakımı
20.    Kalibre Edilebilirlik ve Kalibrasyon Periyodu
21.    Kalibrasyon Kararı, Uzunluk Metrolojisi ve Kalibrasyon-Kalibrasyon Sertifikasının Düzenlenmesi
22.    Mekanik Kalibrasyon, Ağırlık Kalibrasyonu, Basınç Ölçme Aletleri, Elektriksel Ölçme Aletleri Kalibrasyonu
23.    Kalibrasyon Örnek Uygulamaları(Dış Çekimler) 
24.    Ölçüm Belirsizliği, Ölçme Sonucu ve Karar Alma, Ölçüm Belirsizliği Örnek Uygulamaları
25.    Belgelendirme ve Akreditasyon
26     Özet, eğitimin değerlendirilmesi, sınav hakkında bilgilendirme, kapanış.

Tanıtım Videosu

Video Bulunamadı

Dökümanlar

Belge Bulunamadı

Diğer Online Eğitimler