Proses Yönetimi Ve Etkileşimi Eğitimi

1.12 - PYE  PROSES YÖNETİMİ VE ETKİLEŞİMİ EĞİTİMİ
 
Eğitimin Adı      : Proses Yönetimi ve Etkileşimi Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre Sistem kurmak amacında olanların Proses Yönetimi ve Etkileşimi hakkında bilgi edinmesi ve doküman hazırlama becerisi kazanmalarını sağlamak
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø    Proses nedir ?
Ø    ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Temel Prensipleri ve Proses Yaklaşımı
Ø    Proses Yaklaşımının Faydaları
Ø    Proses girdileri
Ø    Proses çıktıları
Ø    Prosesin kaynakları
Ø    Prosesin kontrolü
Ø     Proses hiyerarşisi
Ø    Proses esaslı dokümantasyon
Ø    İş (Süreç) Akış şeması
Ø    Proseslerin etkileşimi
Ø    Özel Prosesler
Ø    Proseslerin ölçülmesi,  analizi ve iyileştirmesi
Ø    Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø    Sertifikaların verilmesi
Ø    Kapanış