ISO 17020 Muayene Kuruluşları

TS-EN-ISO/IEC 17020
MUAYENE KURULUŞU KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
AKREDİTASYONU DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden Muayene Kuruluşlarında TS-EN-ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşu Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Bu Deney/Kalibrasyon  Muayene Kuruluşunun Akreditasyon kapsamı ve Akreditasyonun yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta, Muayene Kuruluşu  Yönetim Sisteminin kurulmasını ve Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK) müracaatını sağlamış ve TURKAK Akreditasyonunu sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS-EN-ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYON belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
3-FAALİYETLER :Kuruluşta  TS-EN-ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU KALİTE YÖNETİM sisteminin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Muayene Kuruluşunda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun MUAYENE KURULUŞU KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Muayene Kuruluşu  Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Muayene Kuruluşunda mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Muayene Kuruluşu personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Muayene Kuruluşu politikası ve Muayene Kuruluşu hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Muayene Kuruluşu dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Muayene Kuruluşu el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Muayene Kuruluşu El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10-Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK ) müracaat yapılır.
 

EĞİTİM PROGRAMI-EĞİTİMİN ADI
TS-EN-ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYONU Bilgilendirme Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYONU Temel Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYONU Dokümantasyon Eğitimi
İÇ TETKİK Eğitimi
TOPLANTI YÖNETİMİ Eğitimi
TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK  Eğitimi
KALİBRASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ Eğitimi
BELGELENDİRME TETKİKİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Eğitimi

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
Yönetim Danışmanı