Yönetim Danışmanlığı Nedir

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?
ü   Gelişmiş Ülkelerde ve Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan, Kuruluşların Verimliliğini Arttırmak Ve Daha İyi Yönetilmeleri İçin Tecrübeli Elemanlar Tarafından Tüm Yönetim Konularında Gerçekleştirilen Bağımsız Ve Profesyonel Bir Hizmet Türüdür.
YÖNETİM DANIŞMANLARI; Bir Kuruluşta ;
Politika, Organizasyon, Prosedür, Metod, İnsan Kaynakları, Makina/Teçhizat Ve Teknoloji İle İlgili Problemleri Araştırmak, Tanımlamak, Uygun Çözümler Önermek Ve Bu Çözümlerin Uygulanmasında Yol Göstermek Ve Yardımcı Olmak Görevlerini Yerine GetirenBAĞIMSIZ VE KALİFİYE ” elemanlardır.
“ ÖLÇEMEDİĞİNİZ DEĞERLERİ KONTROL EDEMEZSİNİZ ! ”
    Bir şirketin/kuruluşun insan gücü, makina, bina ve mali kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı ve kontrolü ile bu değerlerin korunması ve herbirinden kabul edilebilir oranda bir gelir kazanılması, kaynakların geliştirilmesidir.
 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI:
          Gelişmiş ülkelerde ve dünyada ;
§    Yaygın olarak kullanılan, kuruluşların verimliliğini arttırmak  ve daha iyi  yönetilmeleri için  tecrübeli elemanlar tarafından tüm yönetim konularında gerçekleştirilen bağımsız ve profesyonel bir  hizmet türüdür.
Bir Kuruluşta; “ DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİDİR.”
§    Gereklilik; 
§    Bilgi, tecrübe profesyonellik, yönetici liderlik, eğiticilik, gizliliğe riayet, dürüstlük .
§    Başarının Ölçüsü ;
§    DAHA İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM’ DİR.
Bu amaçla doğru danışmanlarla çalışman isteyen kuruluşların Dünya  Bankasının Danışmanlarda aradığı  aşağıdaki özelliklere bir göz atmalarını tavsiye ederiz.
Ø   EĞİTİM -Diploma+Mba
Ø   YÖNETİM TECRÜBESİ- Büyük bir şirkette orta yönetim kadrosunda en az 5 yıl
Ø   İLETİŞİM, İKNA, MOTİVASYON KABİLİYETİİnsani ilişkileri güçlü, konuşması ve yazması güçlü, kişileri motive edebilen , öğretici , eğitici
Ø   SAĞDUYU SAHİBİ VE İSTİHBARATI GÜÇLÜ Bağımsız Görüş, Müşterilerin Onayını Kazanma, Sakin, Geçimli, Kendini ve Düşüncelerini Kontrol Edebilen, Kararlarında Tutarlı
Ø   ŞAHSİ GAYRET VE İSTEĞİ - Ticari Bir Kuruluşu Organize Edecek ve Yönetecek Bir Ruh Yapısı, Cesaret, Yüksek Çalışma Hızı, Azim, Problemleri ; Disiplinli, Detaylı ve Metodik Yaklaşımla İnceleme Özelliği, Performans Yavaşlamasının Tolere Edemeyen Yapı
 
KURULUŞLARIN YÖNETİMİNDE BAŞARILI SONUCU ETKİLEYEN ALANLAR
v   Fiyat-Maliyet Analizleri
v   Üretim /Hizmet  Planlama
v   Depolama-Dağıtım Ve Sevkiyat Analizleri
v   Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Uygulamaları
v   Ürün/Hizmet Tasarımı/ AR-GE/Ürün Geliştirme
v   Kuruluş yapısına uygun Yönetim  Sistemlerinin uygulanması
v   Yasal şartlara uyumun sağlanması
v   İdari İşlem ve Faaliyetlerin düzenlenmesi
v   İnsan Kaynakları Yönetimi
 
 
Kadem’le Çalışmak Bir Ayrıcalıktır.
Saygılar sunar, işlerinizde başarılar dileriz.