Üretim Planlama Eğitimi

2.2 – ÜPE ÜRETİM PLANLAMA EĞİTİMİ
 
 
Eğitimin Adı      :ÜRETİM PLANLAMA EĞİTİMİ
Eğitimin Süresi :2 gün
Eğitimin Hedefi :Üretim, Üretim Sistemi ve Üretim Planlaması bilgisininin kazanılması
Eğitim Programının Kapsamı:
 
Ø  Üretim ve Üretim Faktörlerinin Tanımı
Ø  Üretim Yönetiminin Tanımı
o   Üretim Yönetiminin  Amaçları
o   Üretim Yönetiminin  Fonksiyonları
Ø  Üretim Sisteminin Tanımı
o   Üretim Sisteminin  Sınıflandırılması
o   Üretim Yöntemlerine göre Sınıflandırma   
o   Mamül Cinslerine göre Sınıflandırma    
o   Üretim Akışları veya Miktarlarına göre Sınıflandırma
o   Üretim Proseslerine göre
o   Diğer Üretim Tipleri
Ø  Üretim Planlamasının Tanımı ve Önemi  
o   Üretim Planının Hazırlanması
o   Üretim Planlama ve Kontrol Sistemini  Belirleyen Faktörler
o   Üretim Planlama Stratejileri
o   Üretim Planlarının Uygulanması
 
Ø  Eğitim Değerlendirmesi
Ø  Kapanış