Mühendisler için İşletme Yönetimi Eğitimi

4.11-Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Eğitimi
 
Eğitimin Adı      Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Süresi : 2 Gün
Eğitimin Hedefi : Mühendis çalıştıran işyerlerinde İşletmenin yönetilme yöntemlerinin anlatılması vebecerilerin kazandırılması.
Eğitim Programının Kapsamı
Ø  Kalite Nedir? Neden Gereklidir?
Ø  İş Yaşantısında Kalite
Ø  İş Yaşantımızda Engeller ve Hatalar
Ø   Kişilik Gelişimine Etki Eden Faktörler
Ø   Lider ve Özellikleri
Ø   Yönetim Sistemleri
--  Japon Yönetim Tarzı
--   Batı Ülkelerinde Yönetim Tarzı
--   Türkiye’de Yönetim Tarzı
Ø   Z Teorisi
Ø   Organizasyon 
Ø   Vizyon ve Misyon Oluşturma
Ø   Kalite Sistemlerinin Temel Prensipleri
Ø   Kalite Esaslı Ürün Hizmet Tasarlama
Ø   Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yönetim
Ø   Hizmette ve Yönetimde Kalite
Ø   Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış