İnsan ve Kalite Eğitimi

3.8 - İKE  İNSAN VE KALİTE EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : İnsan ve Kalite Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 Gün
Eğitimin Hedefi : İnsanın Kaliteli bir yaşam için ihtiyaçları ve bunların bilincine varması
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø  Nasıl Kaliteli İnsan olunur?
Ø  İnsanın Mahiyeti
Ø  İhtiyaçlarımız
Ø  Konuşma Sanatı
Ø  İletişim Ve Beden Dili
Ø  Konuşma ve Kişilik
Ø  İnsan ve İletişim
Ø  Kişilik ve İletişim Etkileşimi
Ø  Konuşma Öğeleri
Ø  Görsel Davranışlar
Ø  Zihinsel Etkinlik
Ø  İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri
Ø  Sunum Kuralları
Ø  Beden Dili
Ø  Dinleyicilerle İlişkiler
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış