TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden  kuruluşlarda TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Kuruluşun  belgelendirme kapsamı ve belgelendirmenin yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta TS 18001 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği  Sisteminin kurulmasını ve Talep edilen Belgelendirme kuruluşuna (TURKAK ONAYLI) müracaatını sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği  Sistemi belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
4-FAALİYETLER :Kuruluşta  TS 18001 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi ’nin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşlarda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Kalite Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Kuruluşta mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Kuruluş kalite politikası ve Kuruluş kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Kuruluş dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Kuruluş kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Kuruluş Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. 
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Belgelendirme  kuruluşuna (TURKAK Onaylı ) müracaat yapılır.
TS 18 001 İSG Yönetim Sistemi (OHSAS) Danışmanlığı Kapsamında Yapacağımız Diğer Faaliyetler:
*      İSG yasal mevzuatı hakkında bilgilendirme
*     Organizasyonun düzenlenmesi, İSG Sorumlusunun belirlenmesi
*      Tehlikeler, Riskler ve Risk Analizi hakkında bilgilendirme
*      Kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili Mevcut durumun tespiti
*      Faaliyetlerle İlgili Risk analizinin yapılması
*      İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili politikanın ve hedeflerin belirlenmesi
*      İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili prosedür ve talimatların oluşturulması  varsa mevcut dokümanların İSG Sistemiyle uyumlaştırılması
*      İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili talimatlar, yönetmelikler, kontrol belgeleri ve ölçme-izleme yöntemlerinin belirlenmesi
*      Kuruluş El Kitabının İSG Sistemiyle uyumlaştırılması
*      İSG Planı ve Acil Hal Planının hazırlanması
*      İSG Sisteminin uygulanması ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi
*      İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili İç tetkiklerin ve Takip tetkiklerinin yapılması
*      İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması

EĞİTİMLER
TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Standardları Temel  Eğitimi
İç Tetkik Eğitimi
Belgelendirme Tetkikinde Dikkat Edilecek Hususlar

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
 Yönetim Danışmanı