ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Eğitimleri

1.4 ÇYS  ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ(ÇYS) EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı                : ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Eğitimin Süresi          : 2 Gün
Eğitimin Hedefi                   : Çevre Yönetim   Sistemleri, Standartları ve Kurulması ile ilgili uygulamalı temel eğitimin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
Ø  Madde 1 :Kapsam
Ø  Madde 2 : Atıf Yapılan Standartlar
Ø  Madde 3 : Terimler ve Tarifler
Ø  Madde 4 :Kuruluşun Bağlamı
Ø  Madde 5 : Liderlik
Ø  Madde 6 : Planlama
Ø  Madde 7 : Destek
Ø  Madde 8 : Operasyon
Ø  Madde 9 : Performans Değerlendirme
Ø  Madde 10 : İyileştirme
Ø  Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi İle Entegrasyonu
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış