CE İşaretlemesi Ve Direktifleri Eğitimleri

1.10 – CEE CE İŞARETLEMESİ VE DİREKTİFLERİNİN EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı      : CE İşaretlemesi Ve Direktiflerinin Eğitimleri
Eğitimin Süresi 2 gün
Eğitimin Hedefi Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Yapmak ve CE Belgesi Almak İsteyen Kuruluşların Personelini Bilgilendirme
Eğitim Programının Kapsamı
Ø   Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Nedir?
Ø   Tarihçesi ve Türkiye İle İlişkiler
Ø   AB Standardları ve Mevzuat
Ø   Standardların Harmonizasyonu ve Yeni Yaklaşım Direktifleri
Ø   TSE’nin Durumu, Standard Hazırlama ve Uyum Faaliyetleri
Ø   CE İşareti Uygulama Kriterleri
Ø   Uygunluk Değerlendirmesi Belgelendirme
Ø   AB Üyesi Ülkelerde Akreditasyon
Ø   Türkiye’de Akreditasyon ve TÜRKAK
Ø   Modüler Yaklaşım
Ø   Yeni Yaklaşım Direktifinin yorumlanması
Ø   Eğitimin Değerlendirmesi
Ø   Sertifikaların Verilmesi
Ø   Kapanış
 
CE Belgelendirme direktifleri aşağıda verilmiştir: 

2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2009/105/EC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
95/16/EC Asansör Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
305/2011/EU Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında CE Belgesi
2000/14/EC Gürültü Emisyonu Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2010/35/EU Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi