Hizmet Sektöründe Kalite Eğitim

4.8-HSK  HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE
Eğitimin Adı      : Hizmet Sektöründe Kalite Eğitimi
Eğitimin Süresi :1 Gün
Eğitimin Hedefi : Hizmet Sektöründe Kalite Sistemleri ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin verilmesi.
Eğitim Programının Kapsamı

Ø  Hizmet Sektöründe Kalitenin Önemi
Ø  Hizmetin Özellikleri
Ø  Hizmet ve Hizmet Dağıtımı Özellikleri
Ø  Hizmet ve Hizmet Dağıtımı Özelliğinin Kontrolü
Ø  Hizmet Sektöründe Kalite Sistemi Prensipleri
Ø  Hizmet Sektöründe Politika ve Hedef Oluşturma
Ø  Hizmet Sektöründe Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Ø  Personel Eğitimi ve Qualifikasyon Geliştirme
Ø  Personel İletişimi
Ø  Hizmet Sektöründe Müşteri İlişkileri
Ø  Hizmet Sektöründe Pazarlama
Ø  Hizmetin Tasarımı
Ø  Hizmet Performans Analizi ve Geliştirme
Ø  Hizmet Kalitesini Geliştirme
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış