ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimleri

1.8 – GGY ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı      :ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Süresi :3 Gün
Eğitimin Hedefi :Gıda üretimi yapan bir kuruluşta ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve Uygulama Yöntemlerinin Gösterilmesi için standardın yorumlanması.
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Gıda Güvenliği tanımlar ve tarifler, Gıda Zincirindeki kuruluşlar,
Ø  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tanıtılması,
Ø  ISO 22000’in HACCP ve ISO 9001:2000 ile ilişkisi,
Ø  ISO 22000 Standardının Temel Prensipleri 
Ø  ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
Ø  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (4.0)
Ø  Yönetim Sorumluluğu (5.0)
Ø  Kaynakların Yönetimi (6.0)
Ø  Planlama ve Güvenilir Ürün Gerçekleştirme (7.0)
Ø  Gıda Güvenliği Sistemlerinin Geliştirilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması(8.0)
Ø  Ürünün Tanımlanması, Amaçlanan Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
Ø  Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Oluşturulması
Ø  Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Yerinde Doğrulaması
Ø  Ön Gereksinim Programlarının belirlenmesi
Ø  Operasyonel ön gereksinim progrramlarının belirlenmesi
Ø  Tehlikelerin belirlenmesi
Ø  Kritik Kontrol Noktalarının (CCP) belirlenmesi
Ø  Her Kritik Kontrol Noktası İçin Kritik Limitlerin belirlenmesi ve İzleme Sisteminin  Oluşturulması
Ø  Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması
Ø  Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması
Ø  Dokümantasyon ve Kayıt alma  Sisteminin Oluşturulması
Ø  Uygulamalar
Ø  Pratik Dokümantasyon Çalışması
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış