Liderlik Eğitimi

3.10 - LDE  LİDERLİK EĞİTİMİ
Eğitimin Adı : Liderlik Eğitimi
Eğitimin Süresi       : 1 Gün
Eğitimin Hedefi       : Katılımcılara Liderlik ve Yöneticilik hakkında bilgi verilmesi
 
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø   Güncel Yönetim Anlayışı ve Yönetici

Ø   Yönetici İle Lider Arasındaki İlişki

Ø   Liderin Kişilik Yapısı
Ø   Lider Tipleri ve Etkinlik
Ø   Lider Yöneticinin Temel Davranışları
Ø   Ekiplerde Liderlik ve Takım Yönetimi
Ø   Liderlikte Süreklilik ve Başarı
Ø     Yönetici Yeteneklerinin Analizi: Programın bu kısmında bir yöneticilik envanteri uygulanacak ve katılımcıların bireysel ve yönetsel özelliklerinin analizi yapılacaktır
Ø     Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø     Sertifikaların Verilmesi
Ø     Kapanış