Sürekli iyileştirme Eğitimi

4.2-SİY  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMİ
Eğitimin Adı      : Sürekli İyileştirme Eğitimi
Eğitimin Süresi : 3 Gün
Eğitimin Hedefi : Sürekli İyileştirmenin Gerekliliği ve Uygulama teknikleri.
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø  Tanımlar
Ø  Kalite Kayıpları
Ø  Kalite Maliyetleri
Ø  İyileştirmenin Sürekliliği
Ø  Sürekli İyileştirmenin Gerekçeleri
   I - Değişim İhtiyacı
II - Verimlilik
III - Müşteri İhtiyaçlarının Karşılanması
IV - Çalışanların mutluluğu motivasyonu
V - Reorganizasyon
Ø  Kalite İyileştirme Prensipleri
Ø  Kalite İyileştirme Ortamı
Ø  Yönetimin Sorumluluğu Ve Liderliği
Ø  Değerler, Tavırlar Ve Davranışlar
Ø  Kalite İyileştirme Hedefleri
Ø  İletişim Ve Ekip Çalışması
Ø  Takdir Etme
Ø  Eğitim Ve Öğretim
Ø  Kalite İyileştirme Yönetimi
Ø  Kalite İyileştirmenin Organize Edilmesi
Ø  Kalite İyileştirme Planlaması
Ø  Kalite İyileştirmenin Ölçülmesi
Ø  Kalite İyileştirme Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
Ø  Kalite İyileştirme Metodolojisi
Ø  Bütün Organizasyonunun Katılımı
Ø  Kalite İyileştirme Projeleri - Faaliyetlerinin Başlatılması
Ø  Muhtemel Sebeplerin Araştırılması
Ø  Sebep-Sonuç İlişkilerini Kurmak
Ø  Önleyici Ve Düzeltici Tedbirlerin Alınması
Ø  İyileşmenin Teyidi
Ø  Kazançların Sürekli Kılınması
Ø  Destekleyici Araçlar Ve Teknikler
Ø  Nümerik Veri Araçları
Ø  Nümerik Olmayan Veri Araçları
Ø  Araç Ve Teknikleri Uygulama Eğitimi
Ø  Kalite İyileştirme İçin Araç Ve Teknikler
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış