ISO 17020 Muayene Kuruluşlarında KYS Eğitimleri

1.5 - MKS ISO 17020 MUAYENE KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı      : ISO 17020 Muayene Kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
Eğitimin Süresi :2 Gün
Eğitimin Hedefi ISO 17020 Muayene Kuruluşları Kalite Yönetiminin Uygulanması
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Muayene Kuruluşları ile İlgili Temel Kavramlar
Ø  Muayene Kuruluşları Akreditasyonu ve Avantajları
Ø  Yurt Dışındaki Uygulamalar
Ø  TS 17020 Standardı Maddelerinin Açıklanması
Ø  Muayene Kuruluşları İnceleme ve Değerlendirme Teknikleri
Ø  Kalite Politikası ve Yükümlülükler
Ø  Dokümantasyon - Muayene Kuruluşları Kalite El Kitabı
Ø  Muayene Kuruluşları Akreditasyon Prosedürü
Ø  Pratik ve Örnek Çalışmalar
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış