Toplam Kalite Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden  kuruluşlarda Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Kuruluşun  belgelendirme kapsamı ve belgelendirmenin yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluş’un  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta Toplam Kalite Yönetiminin kurulmasını ve Talep edilen Belgelendirme kuruluşuna müracaatını sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ(TKY) belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
4-FAALİYETLER :Kuruluş’ta  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ’nin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşlarda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Kalite Yönetim Sistemi, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Kuruluşta mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Kuruluş kalite politikası ve Kuruluş kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Kuruluş dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Kuruluş kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Kuruluş Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. 
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Belgelendirme  kuruluşuna  müracaat yapılır.
 

3. İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ
3.1 İKY İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
3.2 EEE Eğiticilerin Eğitimi
3.3 TÇL Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi
3.4 İLT İletişim Becerileri Eğitimi
3.5 PÇT Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
3.6 MTE Motivasyon Teknikleri Eğitimi
3.7 EST Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi
3.8 İKE İnsan ve Kalite Eğitimi
4. GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ
4.1 TKY Toplam Kalite Eğitimi
4.2 SİY Sürekli iyileştirme Eğitimi
4.3 KKE Kurumsal Kültür Eğitimi
4.4 DYE Değişim Yönetimi Eğitimi
4.5 TYE Toplantı Yönetimi Eğitimi
4.6 ZYE Zaman Yönetimi Eğitimi
4.7 SPE Stratejik Planlama Eğitimi
4.8 HSK Hizmet Sektöründe Kalite Eğitimi
4.9 GNL Çalışanlara Yönelik Bilgilendirme ve Bilinçlendirme  Eğitimleri
4.10 KÇE Kalite Çemberleri Eğitimi

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
 Yönetim Danışmanı