Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi

3.7 - EST  ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 
Eğitimin Adı      : Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Süresi : 1 gün
Eğitimin Hedefi : Eğitimcilere ve Firma Yöneticilerine Sunuş Teknikleri Hakkında Bilgi Verilmesi
Eğitim Programının Kapsamı:

Ø  Etkili Sunuş İçin Üç Aşamaları
Ø  Hazırlanma
o   Dinleyiciler
o   Amaç
o   İçerik
Ø  Planlama
o   Oturumu Planlama
o   Özeti Planlama
o   Konuşma Şekli
o   Temel Konu
o   Özet
Ø  Pratik Yapma
Ø  Sunuş
o   Ön Hazırlıklar
o   Konuşma
o   Rahatsız Edici Hareketler
o   Sunuşta Kullanılan Araçlar (Tahta, Tepegöz, Projeksiyon, vb.)
Ø  Soru-Cevap
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış