ISO 17021 Sistem Belgelendirme Kuruluşları

TS-EN-ISO/IEC 17021 SİSTEM BELGELENDİRME AKREDİTASYONU DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden Sistem Belgelendirme kuruluşlarındaTS-EN-ISO/IEC 17021 Yönetim Sisteminin kurulması, eğitim verilmesi ve kalite sisteminin  uygulanması amacıyla verilir.
2-Kapsam : Bu kuruluşun Akreditasyon kapsamı ve Akreditasyonun yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta,   Yönetim Sisteminin kurulmasını ve Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK) müracaatını sağlamış ve TURKAK Akreditasyonunu sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, TS-EN-ISO/IEC 17021  Akreditasyon belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
3-FAALİYETLER :Kuruluşta  TS-EN-ISO/IEC 17021  Kalite Yönetim sisteminin  kurulması ve uygulanması :
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemi doğrultusunda verilir.
ü   kuruluşunda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun  Kalite Yönetim Sistemi kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü    Yönetim Sistemi, hizmet, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
1-   kuruluşunda mevcut durum tespiti yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-   kuruluşu görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-   kuruluşu kalite politikası ve kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-   kuruluşu Dokümantasyonu Belirlenir Ve Görev Dağılımı Yapılır.
5-   kuruluşu kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “ kuruluşu Kalite El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Akreditasyon kuruluşuna (TURKAK ) müracaat yapılır.
 

EĞİTİM PROGRAMI-EĞİTİMİN ADI
TS-EN-ISO/IEC 17021  AKREDİTASYONU Bilgilendirme Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17021  AKREDİTASYONU Temel Eğitimi
TS-EN-ISO/IEC 17021  AKREDİTASYONU Dokümantasyon Eğitimi
İÇ TETKİK Eğitimi
TOPLANTI YÖNETİMİ Eğitimi
TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK  Eğitimi
KALİBRASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ Eğitimi
BELGELENDİRME TETKİKİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Eğitimi

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

Sami ÖZTÜRK
Yönetim Danışmanı