HACCP, GMP, GHP, IFS VE BRC Danışmanlıkları

HACCP GMP GHP IFS BRC YÖNETİM  DANIŞMANLIĞI
 
1-Amaç : Bu  danışmanlık hizmeti;  KADEM LTD. ŞTİ. ile Danışmanlık talep eden  kuruluşlarda HACCP GMP GHP IFS BRC  Yönetim Sistemlerinin kurulması, eğitim verilmesi ve sistemin  uygulanması amacıyla verilir.
 
2-Kapsam : Kuruluşun  belgelendirme kapsamı ve belgelendirmenin yapılacağı adres belirlenir. Tüm eğitim ve danışmanlıklar   Kuruluşun  merkezinde Kadem uzmanlarınca verilir. Karşılıklı sorumluluklar belirlenir
 
3- Süre : KADEM, protokol tarihinden itibaren  taahhüt edilen  süre  içinde Kuruluşta HACCP GMP GHP IFS BRC  Sistemlerinin kurulmasını ve Talep edilen Belgelendirme kuruluşuna (TURKAK ONAYLI) müracaatını sağlamış olacaktır. Proje süresi belirlenir. KADEM ’in sorumluluğu; Kuruluş, HACCP GMP GHP IFS BRC  SİSTEM belgesini alıncaya ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.
 
4-FAALİYETLER :Kuruluşta  HACCP GMP GHP IFS BRC  Sisteminin  kurulması ve uygulanması :
 
A-Danışmanlık Hizmetinde Prensiplerimiz:
ü  Danışmanlık hizmetlerimiz KADEM Yönetim Sistemleri doğrultusunda verilir.
ü  Kuruluşlarda mevcut işler aksatılmamaya gayret edilir.
ü  Kuruluşunuza  uygun Yönetim Sistemi kurulur.
ü  Tespit edilen eksiklikler  giderilir.
ü  Uygun zamanda tetkik ve kontroller  gerçekleştirilir.
ü  Kalite Yönetim Sistemleri, personel, makina-teçhizat, vs... ile ilgili olabilecek problemlere çözümler  önerilir.
ü  Kalibrasyon yaptırılan/yaptırılacak kuruluşların gözden geçirilerek firmaya rehberlik hizmetleri verilir. Sözleşmede belirlenen faaliyet planına uyulur.
 
B-Yapılacak Faaliyetler:
 
1-  Kuruluşta mevcut durum tespiti  yapılır, organizasyonunun düzenlenir.
2-  Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir
3-  Kuruluş kalite politikası ve Kuruluş kalite hedefleri tespit edilir,  yayınlanır ve duyurulur.
4-  Kuruluş dokümantasyonu belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5-  Kuruluş kalite el kitabının hazırlanır. Düzenlenen prosedürlere göre “Kuruluş El Kitabı” hazırlanarak  uygulamaya konulur.
6-  Çizelge, form, tablo..vs. Gibi destek dokümanlar   hazırlanır.
7-   Kalite kayıtlarının tutulması denetlenir. Birimlerde tutulan kalite kayıtları ve veriler toplanarak analiz edilerek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
8-    Sözleşme kapsamındaki  eğitimler verilir.
9-    İç tetkik ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilir.
10- Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılır.
11-Düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir. 
12-Yönetimin gözden geçirmesi Prosedürüne uygun toplantı düzenlenerek sistem gözden geçirilir, tespit edilen eksiklikler düzeltici faaliyetlerle giderilir.
13-Belgelendirme  kuruluşuna (TURKAK Onaylı ) müracaat yapılır.
 
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK ;
*      Acil durumlara hazırlık ve karşılık verme  sisteminin kurulması,
*      Ön gereksinim programlarının belirlenmesi ve uygulanması,
*      Hammadde ve son ürün özelliklerinin ayrıntılı  tariflerinin yapılması,
*      Ürünlerin tüketici gruplarının belirlenmesi,
*      Akış diyagramının oluşturulması ve akış diyagramının kuruluşta teyit edilmesi,
*      Her üretim basamağı ile ilgili potansiyel tehlikelerin belirlenmesi,
*      Belirlenen tehlikeler için kontrol tedbirlerinin sınıflandırılması (Operasyonel OGP ve HACCP Planları),
*      Tehlikelerin kontrol altına  alınmasını sağlayacak tedbirleri değerlendirmek,
*      Kritik kontrol noktalarını (KNN) belirlemek,
*      Her KNN için limitleri belirleyip bir izleme sistemi oluşturmak.
*      Doğrulama planlamasının yapılması,
*      İzlenebilirlik sisteminin oluşturulması.
*      Ayrıca HACCP GMP GHP IFS BRC  ’ nin ilgili olduğu standartların gereklilikleri yerine getirilmektedir.

EĞİTİMLER
HACCP GMP GHP IFS BRC  Sistemleri Bilgilendirme Eğitimleri
HACCP GMP GHP IFS BRC  Sistem Standartları Temel  Eğitimleri
İç Tetkik Eğitimi
Belgelendirme Tetkikinde Dikkat Edilecek Hususlar

Talep halinde Eğitim Listemizdeki diğer eğitimler de verilmektedir.

 Sami ÖZTÜRK
 Yönetim Danışmanı