Stok Yönetimi Eğitimi

2.4 – SYE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Adı        : Stok Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Süresi   : 2 gün
Eğitimin Hedefi   Stok Yönetimine yönelik uygulamalı bilgi vermek
Eğitim Programının Kapsamı:
Ø  Stokla İlgili Kavramların İncelenmesi;
Ø  Stok yönetiminin önemi
Ø  Tedarik Zinciri Yönetimi-Lojistik Yönetimi-Malzeme Yönetimi (MRP)
Ø  Kurumsal Kaynak Planlaması  (ERP)
Ø  Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu ve stok yönetim modellerinin belirlenmesi
Ø  Stok Maliyet hesaplamaları
Ø  Yerleşim planlaması
Ø  Stok Kontrol sistemleri
Ø  Siparişe bağlı stok kontrol
Ø  Malzeme ihtiyaç planlaması
Ø  Giriş-çıkış lojistiği
Ø  Stok Yönetimi performans değerlendirme kriterleri
Ø  Raporlama
Ø  Eğitimin Değerlendirilmesi
Ø  Sertifikaların Verilmesi
Ø  Kapanış