KOBİLER İÇİN EĞİTİM ÖNERİLERİ

KOBİLER İÇİN EĞİTİM ÖNERİLERİ  Kobiler için EĞİTİM olmazsa olmaz şartlardan biridir. Öncelikle KOBİ yöneticilerinin uzmanı oldukları meslek dalında ve sektörde eğitim almaları şarttır. Daha sonra ise Yöneticilik, Muhaseb, Yasal Şartlar, Maliyet Muhasebesi, Satış ve Pazarlama, Müşteri İlişkileri gibi konularla şirketi büyütmek ve geliştirmek için KİŞİSEL GELİŞİM alanlarında eğitim almalarını öneririz. Zamanımızda şirketlerin kurumsallaşmalarında en önemli etkinin nitelikli İNSAN KAYNAKLARI nı oluşturmak ve yönetimi sağlamak olduğu unutulmamalıdır.
 KADEM kuruluşların personel alım aşamalarından başlayarak, Organizasyon oluşturma, görev yetki ve niteliklerin belirlenmesi, kariyer planlama, Eğitim planlaması, Eğitim ölçme ve değerlendirme konularında firmalara danışmanlık yapmakta ve hizmet vermektedir.

KALİTE’DE BAŞARI, SÜREKLİ EĞİTİMLE SAĞLANIR. A- EĞİTİM MERKEZİMİZDE :
Ø  Eğitimlerimiz, firmamızın merkezindeki Eğitim Salonumuzda genel katılıma açık veya firmalara özel olarak verilmektedir.
Ø  Eğitim Salonumuzda en fazla 16 kişiye eğitim verilmektedir.
Ø  Merkezimizde verilen eğitimlerde masraflar ( yemek, ikramlar, eğitim notları  vs. ) firmamıza aittir.
 
B-  FİRMAMIZ DIŞINDA
Ø  Eğitimlerimiz, firmamızın dışında anlaşmalı olduğumuz Otel ve benzeri eğitim salonlarında yapılmaktadır.
Ø  Eğitim Salonunun durumuna göre15-30 kişiye eğitim verilmektedir.
Ø  Eğitim Salonunda verilen eğitimlerde masraflar ( yemek, ikramlar,   vs. ) eğitim ücretine ilave edilmektedir.
 
C- FİRMALARDA :
Ø  Firmada verilecek eğitimler, karşılıklı anlaşma durumunda otelde veya   firmanın  istediği herhangi bir yerde verilebilir.
Ø  Eğitimler karşılıklı mutabakatla işi aksatmayacak tarih ve saatlerde yapılmaktadır.
ØFirmadaki eğitimler, 15-30 kişilik gruplar halinde konusu ile ilgili olan, karşılıklı tespit edilmiş kişilere verilmektedir.
Ø Firmada işçilere verilen eğitimlerde çalışma saatleri, Vardiya ve eğitim yeri dikkate alınmaktadır.
ØEğitimler, değerlendirilip üst yönetime bilgi verilmektedir.
 
D-GENEL:
ØProgram dışı eğitim talepleri de değerlendirilmektedir.
ØEğitimlerin sonunda değerlendirme yapılmaktadır.
ØEğitimlere katılanlara Katılım Sertifikası  verilmektedir.
Ø  Sonunda sınav yapılan eğitimlerde sınavda başarılı olanlara Başarı Sertifikası verilmektedir.
 
E- EĞİTİMCİLERİMİZ:
Ø  Eğitim Uzmanlarımız konularında her türlü eğitimi almış, Eğitimcilik formasyonu ve tecrübesine sahip yeterliliktedir.
Ø   Firmamız kadrolu eğitimcileri yanında sözleşmeli eğitimcileriyle de eğitim vermektedir.
Ø   Talep edildiğinde Eğitimcilerimizin özgeçmişleri ve aldığı sertifikalar ibraz edilmektedir. ve danışmanlık hizmetlerini verebilecek yeterlilikte olup Assessor/ Lead Assessor belgesine sahiptirler. Şirketimiz, konusunda uzman diğer kişi ve kuruluşlarla daçalışmaktadır.
    
Ancak sorumluluk KADEM ’e aittir. Eğitimlerimiz firmanın üretimini ve hizmetlerini aksatmayacak şekilde karşılıklı olarak mutabakata varılan zamanlarda gerçekleştirilmektedir.

SAMİ ÖZTÜRK
EĞİTİMCİ
YÖNETİM DANIŞMANI