Kobiler İçin Çözüm Önerileri

KOBİLER İÇİN YÖNETİM SİSTEMİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
 1-Tüm personelin Eğitimi esas alınmalıdır.
 a.Kalite Güvence Sistemlerinin özü eğitilmiş insana dayanır
b. En karlı yatırım insana yapılan yatırımdır
c. Her yaştaki ve her seviyedeki insanın eğitime ihtiyacı vardır.
d. Eğitim için kaynak ayrılmalıdır.(Para, Eğitim süresi, eğitimci, modern eğitim metodları
e. Herkese, sürekli eğitim verilmelidir (Patrondan işçiye herkesin sürekli olarak eğitilmesi)
f.  Eğitimin değerlendirilmesi  ve etkinliğinin tesbit edilmesi
g. Eğitim için uzman kişi, kuruluşların ( özel ve kamu kuruluşları) imkanlarından faydalanma (TSE, MPM, KOSGEB , Üniversiteler…..vs.)
 
2-  Personel bir çalışan olarak değil değerli bir kaynak olarak görülmelidir.
 
A – Gerekli konuda yeterli danışmanların seçimi stratejik bir karardır.
 
1. Danışmanın eğitimi
2. Danışmanın sektördeki tecrübesi
3.Danışmanın referansları dikkate alınmalıdır.
4.Danışmanlık fiyatlarının sadece ücrete göre değil teklif edilen projeye göre karşılaştırılması yapılmalıdır.
 
B - Yönetim Temsilcisi ve Kalite Yönetim Temsilcisinin seçimi önem arzeder.
 
1. Mezuniyeti değil çabası ve öğrenme isteği önemlidir.
2. Lisan (İngilizce….vs.) bilmesi değerini arttırır.
3. Bilgisayar kullanımında etkin olmalıdır
4.Temsil yeteneği olmalıdır.
5.Yöneticilik becerisi geliştirilmelidir.
6. İnsani ilişkileri ve iletişimi yüksek seviyede olmalıdır.
 
C - Motivasyon (Başarının teşvik edilmesi hatanın cezalandırılması)
 
1. Motivasyon için yöntemler geliştirilmelidir.
2. Çalışmaya veya üretime göre ücret uygulamaları gözardı edilmemelidir.
3. Kurallar taviz verilmeden ve tarafsız uygulanmalıdır.
4. Maddi ödüllendirme yanında manevi ödüllendirmeye de önem verilmelidir.
 
d. Çalışanların Katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
 
1. Çalışanların işyeri huzuru sağlanmalı,
2. Ekip çalışması özendirilmeli  (Grup faaliyetleri, Kalite çemberleri…vs.)
3. Öneri- Motivasyon sistemi geliştirilmeli
4. Çalışanlara sürekli eğitim verilmeli
5. Çalışanların kaynaşması için sosyal faaliyetlere ve mesai sonrasındaki  ilişkilere önem verilmeli
6. Yöneticilerle çalışanlar arasındaki  korkular giderilmeli sevgi ve saygıya dayalı ortak bilinçle hareket eden bir topluluk oluşturulmalı
7. Her çalışanın kalite iyileştirme  konusundaki fikri dikkate alınmalı ve değerlendirilmeli
8. Ortam “çalışacak” değil “yaşanılacak” hale getirilmelidir.