Yönetim Danışmanlığı Nedir?

 Ölçemediğiniz değerleri kontrol edemezsiniz ! ”

Bir şirketin/kuruluşun insan gücü, makina, bina ve mali kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı ve kontrolü ile bu değerlerin korunması ve herbirinden kabul edilebilir oranda bir gelir kazanılması, kaynakların geliştirilmesidir.

Yönetim Danışmanlığı:

   Gelişmiş ülkelerde ve dünyada:
- Yaygın olarak kullanılan, kuruluşların verimliliğini arttırmak ve daha iyi yönetilmeleri için tecrübeli elemanlar tarafından tüm yönetim konularında gerçekleştirilen bağımsız ve profesyonel  bir hizmet türüdür.
   Bir Kuruluşta: “ Değişimin Yönetilmesidir.”
- Gereklilik;
- Bilgi, tecrübe profesyonellik, yönetici liderlik, eğiticilik, gizliliğe riayet, dürüstlük.
- Başarının Ölçüsü;
- Daha iyiye doğru değişim’dir.

Yönetim bir kuruluşun insan gücü, makina, bina ve mali kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı ve kontrolü ile bu değerlerin korunması ve herbirinden kabul edilebilir oranda bir gelir kazanılması, kaynakların geliştirilmesidir.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Genel Olarak Yaptığımız Faalıyetler:

- Üretim planlaması, siparişlerin takibi ve zamanı etkili kullanma, veri toplama ve raporlama;
- Beklenmedik durum planı, imalat yapılabilirliği, üretim ve tasarımda FMEA uygulanması ve bilgi verilmesi;
- Toplantı yönetimi, problemlerin görüşülmesi ve kurumsal kültür oluşturma;
- Kuruluş içi iletişim teknikleri eğitimleri verilerek iletişim kanallarının arttırılması;
- Hedeflerle kuruluş yönetimi;
- Toplam kalite yönetimi uygulamaları kontrol planı, önleyici bakım,üretim programlamasında geri besleme, düzeltici faaliyetler, kayıtların tutulması ve verilerin analizi;
- Çalışan ve müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması, düzeltici faaliyetler ve istatistik uygulamaları;
- İç tetkiklerin yapılması, tetkik kültürü oluşturulması;
- Ürünler, prosesler ve entegre yönetim sistemi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması;
- Ölçüm sistemi analizi, kalite kontrol sisteminin iyileştirilmesi, laboratuar şartlarının oluşturulması, kalibrasyon,tasarım ve AR-Ge uygulamaları hakkında bilgi verilmesi;
- Performans raporu hazırlama ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılması;
- Tüm proseslerin analizi, proseslerin iyileştirilmesi, bilgisayar düzenlemeleri, MRP-ERP sistemi ile ilgili çalışmalar;
- Etkili denetleme ve kontrol mekanizmasının oluşturulması;
- Çalışma ortamının iyileştirilmesi.
Kalite Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Ziyabey Caddesi 6. Sokak No: 8/1 06520 Balgat / ANKARA
T: +90 312 284 94 00 - 284 94 01 F: +90 312 286 44 77 E: kadem@kadem.com.tr
Dünyasoft